Expertise

Directie

De directie heeft de algemene leiding. De directeur van de school is Inez Jansen.

Interne begeleider

De interne begeleider heeft tot taak de groepsleraar te ondersteunen. Het doel is dat ieder kind uiteindelijk het onderwijs krijgt dat aansluit bij zijn of haar ondersteuningsbehoeften / hulpvragen.

Andere taken van de interne begeleider zijn:

• Extra zorg voor nieuwe leerlingen.

• Het voeren van leerling- en groepsbesprekingen.

• Organisatie en zorg voor het Groepsgewijs School Onderzoek (GSO).

• Het voeren van overleg met groepsleraar, psycholoog/orthopedagoog, logopedist en directie.

• Het coachen van leraren.

• Het houden van onderwijsinhoudelijke personeelsvergaderingen.

• Deelname aan de vergaderingen van de Commissie van Begeleiding en het zorgteam.

Conciërge

De conciërge houdt zich bezig met ondersteunende, huishoudelijke en onderhoudstaken. De conciërge is in dienst van de Ergonbedrijven en is op onze school gedetacheerd.

Administratief medewerkende

Zij werkt 20 uur per week op onze school. Veel voorkomende administratieve taken worden door haar verricht.