In de groep

Groepsleerkracht

Iedere groep heeft een groepsleerkracht. Een groepsleerkracht geeft les, begeleidt de kinderen en onderhoudt het contact met de ouders. Er zijn fulltime en parttime groepsleerkrachten. Er staan maximaal 2 leerkrachten voor een groep. 

Groepsleraar met speciale taken

Sociale vaardigheden

Een leerkracht is belast met het aanleren van sociale vaardigheden bij kinderen, indien dit noodzakelijk is. Ook de begeleiding van de leerkrachten op dit gebied is een belangrijk aandachtspunt.

Leesspecialist

De leesspecialist ondersteunt de leerkracht bij het leesonderwijs. Zij ondersteunt bij leesproblemen van leerlingen (al dan niet gediagnosticeerd). 

Onderwijsassistent

De onderwijsassistent is werkzaam in de groepen van de jongste kinderen. Onder verantwoordelijkheid van een leerkracht begeleidt zij groepjes van kinderen bij de diverse leer- en vormingsgebieden. Daarnaast ontwikkelt zij samen met de groepsleerkracht lesmaterialen, houdt materialen op orde en helpt bij huishoudelijke taken. 

Leerkrachtondersteuner

Een leerkrachtondersteuner werkt met leerlingen uit diverse groepen. Zij kan ook sociale vaardigheidstraining geven. Dit jaar werkt de leerkrachtondersteuner met de leerlingen die extra ondersteuning en zorg nodig hebben. Ook werkt ze nauw samen met de leerkracht van deze leerlingen.

Stagiair(e)s

Binnen onze school zijn regelmatig stagiaires van diverse onderwijsinstellingen aan het werk. Zij werken altijd onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht of het gediplomeerde personeelslid op het leergebied van de stagiaire.

 

Stagiaires kunnen afkomstig zijn van:

Pedagogische hogeschool

MBO/ROC/SUMMA

HBO pedagogiek, logopedie

Universiteit psychologie, orthopedagogiek

Maak kennis met de leerkrachten.