Zorg voor jeugd

De gemeente Geldrop-Mierlo werkt samen met een groot aantal zorg- en onderwijsinstellingen om de kinderen in onze gemeente zo goed mogelijk te ondersteunen. Om dit nog beter te kunnen doen is het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd ingevoerd. Het doel van Zorg voor Jeugd is om zoveel mogelijk te voorkomen dat problemen met kinderen te laat opgemerkt worden waardoor kinderen tussen wal en schip vallen. 

 

A. Zorgsignaleringssysteem

Het zorgsignaleringssysteem “Zorg voor Jeugd” is een beveiligd softwareprogramma waarin organisaties, die betrokken zijn bij kinderen kunnen zien welke andere organisaties er bij een bepaald kind of gezin betrokken zijn. Als twee of meerdere organisaties hun zorg over een bepaald kind uitspreken, wijst het systeem automatisch een organisatie aan die de zorg gaat coördineren. In Zorg voor Jeugd komt geen informatie te staan over welke hulp wordt geboden of om welke problemen het gaat. Er komt alleen in te staan dat er zorgen zijn over een kind of dat er hulp wordt geboden door een instelling.

B. Signalen

Binnen onze organisatie kan de zorgcoördinator zorgsignalen afgeven in Zorg voor Jeugd. Zo’n signaal geeft zij alleen af, nadat zij de ouders/verzorgers hierover heeft geïnformeerd. Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd. In het systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn over een jongere. Als er twee of meer signalen in het systeem staan over dezelfde jongere, dan wordt automatisch een ketencoördinator aangewezen. Deze ketencoördinator is een professional van een hulpverleningsorganisatie. Hij/zij inventariseert wat er aan de hand is met de jongere en of het nodig is om in overleg met betrokken partijen een hulpverleningsplan op te stellen. Op “www.zorgvoorjeugd.nu” vindt u meer informatie.