Missie en visie

Leerlingen op onze school

De kinderen die op onze school zitten hebben moeite met het volgen van het programma van de reguliere basisschool. De problemen die zij ervaren zijn zeer uiteenlopend van aard. Bijna altijd is er sprake van achterstanden bij het leren. Daarnaast komen ook veelvuldig problemen voor bij de werkhouding, het taakgedrag en bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. De capaciteiten van het kind spelen ook vaak een rol bij de verwijzing. Zelden is er sprake van maar één probleem. Het is meestal een combinatie van diverse probleemgebieden samen.

Doelstelling

We willen onze leerlingen

LEREN LEREN EN … LEREN (SAMEN) LEVEN

 

We streven ernaar dat de leerlingen:

  • zich maximaal kunnen ontplooien, overeenkomstig hun capaciteiten (ik kan het);
  •  uitgroeien tot persoonlijkheden die vertrouwen in zichzelf hebben en in staat zijn tot zelfstandig handelen en oordelen (ik kan het zelf) en daardoor;
  • uitgroeien tot goed functionerende leden van de maatschappij (samen met anderen).


Om het bovenstaande te realiseren willen wij onze leerlingen de mogelijkheid bieden zichzelf (opnieuw) te bewijzen. Daarbij is het noodzakelijk aan te sluiten bij wat de kinderen al kennen en kunnen in plaats van te kijken naar hun tekortkomingen.