Een speciale school voor basisonderwijs

Wat is speciaal?

Het speciale onze school komt onder andere tot uiting in het volgende:

 • De groepsgrootte is gemiddeld 16 leerlingen.
 • Een meer individueel gerichte aanpak.
 • De wijze waarop de leer- en hulpmiddelen en de methoden worden ingezet, verschilt op diverse punten met die van het reguliere basisonderwijs.  
 • Er wordt gebruik gemaakt van specifieke leer- en hulpmiddelen.
 • De school heeft onderwijsondersteunend personeel in dienst zoals de psycholoog, de maatschappelijk werkende,  de logopediste, de conciërge, de administratief medewerkende, de onderwijsassistente en de leerkrachtondersteuner.
 • Er bestaat de mogelijkheid om onder schooltijd sensomotorische training te volgen.
 • Hoewel we de ogen niet mogen sluiten voor de beperkingen van onze leerlingen, gaan we uit van de mogelijkheden die elk kind heeft.
 • Het kind staat centraal, niet de leerstof.
 • De groepsleerkrachten worden ondersteund door een zorgteam (interne begeleiders, locatieleider/psycholoog en directeur).

Schoolgrootte

De leerlingen zijn verdeeld over 11 groepen. Het leerlingenaantal  bedraagt ca.150 leerlingen.

Een veilige school

De Van der Puttschool wil een veilige school zijn, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Op een veilige school is men niet bang voor andere kinderen en ook niet voor meesters en juffen. Voor de kinderen zijn de volgende maatregelen genomen:

 • De speelplaats is gescheiden: een gedeelte voor jongere kinderen en een gedeelte voor de oudere kinderen.
 • Na schooltijd gaat de groepsleerkracht mee naar buiten en ziet toe op het vertrek van de kinderen met de taxi of met de fiets.
 • ’s Ochtends vanaf 08.30 uur hebben kinderen de gelegenheid om alvast naar binnen te gaan.
 • We leren kinderen dat zij erover moeten praten als er gepest wordt.
 • Als leerlingen of volwassenen bij anderen pesten constateren dan moet dit gemeld worden. “Klikken” mag dan! De school beschikt over een pestprotocol.

Schoolklimaat

Een kind komt pas optimaal tot leren als het zich thuis voelt op school. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen die zelfvertrouwen missen en/of motivatie- en concentratieproblemen hebben. Het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat heeft dan ook onze prioriteit. Een goed pedagogisch klimaat kan gekenmerkt worden door de woorden: vriendelijkheid, veiligheid en structuur. Als een kind zich eenmaal thuis gaat voelen zal het ook beter gaan leren en in sociaal-emotioneel opzicht kunnen groeien. Waar mogelijk, worden hierbij verantwoordelijkheden bij het kind zelf gelegd. Dit versterkt het zelfvertrouwen.