Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een bedrag die u jaarlijks vrijwillig betaalt aan de oudervereniging. Van dit geld worden allerlei extra's voor de kinderen georganiseerd en aangeschaft. Naast de ouderbijdrage zou de school ook graag van tijd tot tijd nieuw spelmateriaal voor de kinderen aan willen schaffen ten behoeve van de lunchpauze. Hiervoor vraagt de school een vrijwillige bijdrage van 10 euro.
 
Het schoolreisje en het schoolkamp worden later in het jaar verrekend.
 
De bedragen die hieronder zijn vermeld zijn goedgekeurd in de jaarvergadering van juni 2016

(OV + overblijf):

De ouderbijdrage voor 1 kind          € 25,--
De ouderbijdrage voor 2 kinderen  € 37,50

De ouderbijdrage voor 3 kinderen  € 50,--

De ouderbijdrage voor 4 kinderen  € 60,--
Deze bedragen worden aangepast bij het later instromen van een kind.
 

Gelieve uw bijdrage(n) over te maken op bankrekeningnummer NL63 RABO 0129360740
 

t.n.v. oudervereniging Van der Puttschool, o.v.v. naam kind(eren)+ groep(en).

Bijdrage

Hebt u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld.